[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Rozhodnutia

Filter vyhľadávania

Filtruj Vyčistiť

Zoznam rozhodnutí
ID rozhodnutia ID návrhu Stupeň Typ rozhodnutia Navrhovateľ Zverejnené Akcia
<< < 334 335 336 337 338 > >>
R 6009 16559 1 R_ZM DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s. 15.8.2019 Detaily
R 6010 16558 1 R_ZM DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s. 15.8.2019 Detaily
R 6011 16499 1 R_ZM Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 15.8.2019 Detaily
R 6012 16498 1 R_ZM Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 15.8.2019 Detaily
R 6108 12425 1 R_ZM DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s. 15.10.2019 Detaily
R 6111 16023 1 R_ZM Biogen Netherlands B.V. 15.10.2019 Detaily
R 6112 16025 1 R_ZM Biogen Netherlands B.V. 15.10.2019 Detaily
R 6113 16083 1 R_ZM Roche Registration GmbH. 15.10.2019 Detaily
R 6196 16224 1 R_ZM Novartis Europharm Limited 15.12.2019 Detaily
R 6197 17495 1 R_ZM Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 15.12.2019 Detaily
R 6249 17316 1 R_ZM Eli Lilly Nederland B.V. 15.1.2020 Detaily
R 6251 17462 1 R_ZM Pfizer Europe MA EEIG 15.1.2020 Detaily
R 6396 16756 1 R_ZM AbbVie Deutschland GmbH. Co., KG 15.4.2020 Detaily
R 6397 17570 1 R_ZM AbbVie Deutschland GmbH. Co., KG 15.4.2020 Detaily
R 6398 17571 1 R_ZM AbbVie Deutschland GmbH. Co., KG 15.4.2020 Detaily
R 6496 18910 1 R_ZM GlaxoSmithKline Trading Services Limited 15.7.2020 Detaily
R 6533 18178 1 R_ZM Genzyme Europe B.V. 15.7.2020 Detaily
R 6534 18179 1 R_ZM Genzyme Europe B.V. 15.7.2020 Detaily
R 6539 18922 1 R_ZM Pfizer Europe MA EEIG 15.7.2020 Detaily
R 6542 17986 1 R_ZM MEDIGROUP s.r.o. 15.7.2020 Detaily
R 6690 19198 1 R_ZM Mylan Ireland Limited 15.12.2020 Detaily
R 6692 19199 1 R_ZM Mylan Ireland Limited 15.12.2020 Detaily
R 6693 19206 1 R_ZM Mylan S.A.S. 15.12.2020 Detaily
R 6694 19207 1 R_ZM Mylan S.A.S. 15.12.2020 Detaily
R 6696 19317 1 R_ZM Mylan S.A.S. 15.12.2020 Detaily