[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Rozhodnutia

Filter vyhľadávania

Filtruj Vyčistiť

Zoznam rozhodnutí
ID rozhodnutia ID návrhu Stupeň Typ rozhodnutia Navrhovateľ Zverejnené Akcia
1 2 3 4 5 > >>
R 7 8 1 R_A1E PRO.MED.CS PRAHA a.s. 15.2.2012 Detaily
R 8 57 1 R_A1E PRO.MED.CS PRAHA a.s. 15.2.2012 Detaily
R 9 99 1 R_A1E Belupo, s.r.o 15.2.2012 Detaily
R 10 101 1 R_A1E Belupo, s.r.o 15.2.2012 Detaily
R 11 103 1 R_A1E Belupo, s.r.o 15.2.2012 Detaily
R 13 168 1 R_A1E GlaxoSmithKline Biologicals S.A. 15.2.2012 Detaily
R 14 188 1 R_A1E Krka d.d. Novo mesto 15.2.2012 Detaily
R 15 269 1 R_A1E Krka d.d. Novo mesto 15.2.2012 Detaily
R 16 270 1 R_A1E Krka d.d. Novo mesto 15.2.2012 Detaily
R 17 271 1 R_A1E Krka d.d. Novo mesto 15.2.2012 Detaily
R 18 272 1 R_A1E Vipharm S.A. 15.2.2012 Detaily
R 19 273 1 R_A1E Krka d.d. Novo mesto 15.2.2012 Detaily
R 20 276 1 R_A1E Krka d.d. Novo mesto 15.2.2012 Detaily
R 21 280 1 R_A1E Krka d.d. Novo mesto 15.2.2012 Detaily
R 22 305 1 R_A1E Generics (UK) Ltd. 15.2.2012 Detaily
R 23 308 1 R_A1E PharmaSwiss Česká republika s.r.o. 15.2.2012 Detaily
R 26 311 1 R_A1E PharmaSwiss Česká republika s.r.o. 15.2.2012 Detaily
R 32 316 1 R_A1E PharmaSwiss Česká republika s.r.o. 15.2.2012 Detaily
R 33 343 1 R_A1E Zentiva k.s. 15.2.2012 Detaily
R 34 357 1 R_A1E Vipharm S.A. 15.2.2012 Detaily
R 35 402 1 R_A1E LEO Pharmaceutical Products Ltd. A/S (LEO Pharma A/S) 15.2.2012 Detaily
R 36 403 1 R_A1E Archie Samuel, s.r.o. 15.2.2012 Detaily
R 37 406 1 R_A1E Teva Pharma B.V. 15.2.2012 Detaily
R 38 410 1 R_A1E Teva Pharma B.V. 15.2.2012 Detaily
R 39 412 1 R_A1E Teva Pharma B.V. 15.2.2012 Detaily