[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Rozhodnutia

Filter vyhľadávania

Filtruj Vyčistiť

Zoznam rozhodnutí
ID rozhodnutia ID návrhu Stupeň Typ rozhodnutia Navrhovateľ Zverejnené Akcia
1 2 3 4 5 > >>
R 8965 33984 2 R_KON Ministerstvo zdravotníctva SR 15.5.2024 Detaily
R 8964 31483 2 R_KON Ministerstvo zdravotníctva SR 15.5.2024 Detaily
R 8963 34245 1 R_KON Ministerstvo zdravotníctva SR 15.5.2024 Detaily
R 8962 34242 1 R_KON Ministerstvo zdravotníctva SR 15.5.2024 Detaily
R 8961 34240 1 R_KON Ministerstvo zdravotníctva SR 15.5.2024 Detaily
R 8960 32759 1 R_A1E STADA Arzneimittel AG 15.5.2024 Detaily
R 8959 32775 1 R_A1E STADA Arzneimittel AG 15.5.2024 Detaily
R 8958 28464 1 R_A1N H. LUNDBECK A/S 15.5.2024 Detaily
R 8957 33969 1 R_A1E STADA Arzneimittel AG 15.5.2024 Detaily
R 8956 32774 1 R_A1E Medreg s.r.o. 15.5.2024 Detaily
R 8955 33848 1 R_A1E TEVA B.V. 15.5.2024 Detaily
R 8954 33849 1 R_A1E ratiopharm GmbH. 15.5.2024 Detaily
R 8953 33883 1 R_A1E Eisai GmbH. 15.5.2024 Detaily
R 8952 33847 1 R_A1E ratiopharm GmbH. 15.5.2024 Detaily
R 8951 33846 1 R_A1E ratiopharm GmbH. 15.5.2024 Detaily
R 8950 29028 1 R_A1N argenx BV 15.5.2024 Detaily
R 8949 33896 1 R_A1E Sandoz GmbH 15.5.2024 Detaily
R 8948 33897 1 R_A1E Sandoz GmbH 15.5.2024 Detaily
R 8947 33895 1 R_A1E Sandoz Pharmaceuticals d.d. 15.5.2024 Detaily
R 8946 33894 1 R_A1E Sandoz Pharmaceuticals d.d. 15.5.2024 Detaily
R 8945 33934 1 R_A1E Dipharma Arzneimittel GmbH 15.5.2024 Detaily
R 8944 33938 1 R_A1E CASEN RECORDATI S.L. 15.5.2024 Detaily
R 8943 33901 1 R_A1E Medochemie LTD 15.5.2024 Detaily
R 8942 28454 1 R_A1N Roche Registration GmbH. 15.5.2024 Detaily
R 8941 28453 1 R_A1N Roche Registration GmbH. 15.5.2024 Detaily