[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Rozhodnutia

Filter vyhľadávania

Filtruj Vyčistiť

Zoznam rozhodnutí
ID rozhodnutia ID návrhu Stupeň Typ rozhodnutia Navrhovateľ Zverejnené Akcia
<< < 3 4 5 6 7 > >>
R 8268 26191 1 R_A1P Novartis Europharm Limited 15.3.2023 Detaily
R 8267 26495 1 R_ZM Gilead Scienses Ireland UC 15.3.2023 Detaily
R 8266 23321 1 R_ZM AbbVie Deutschland GmbH. Co., KG 15.3.2023 Detaily
R 8265 25658 1 R_A1N Pfizer Europe MA EEIG 15.3.2023 Detaily
R 8264 25659 1 R_A1N Pfizer Europe MA EEIG 15.3.2023 Detaily
R 8263 27757 1 R_A1E Sandoz Pharmaceuticals d.d. 15.3.2023 Detaily
R 8259 25950 1 R_ZM AbbVie Deutschland GmbH. Co., KG 15.3.2023 Detaily
R 8258 26190 1 R_A1P Novartis Europharm Limited 15.3.2023 Detaily
R 8257 25292 1 R_ZM Janssen - Cilag International N.V. 15.3.2023 Detaily
R 8256 25291 1 R_ZM Janssen - Cilag International N.V. 15.3.2023 Detaily
R 8255 27758 1 R_A1E Sandoz Pharmaceuticals d.d. 15.3.2023 Detaily
R 8254 27597 1 R_A1E LABORATOIRES Bailleul S. A 15.3.2023 Detaily
R 8252 27682 1 R_A1E berlin-Chemie AG (Menarini Group) 15.3.2023 Detaily
R 8251 27594 1 R_A1E Zentiva k.s. 15.3.2023 Detaily
R 8250 27703 1 R_A1E IBSA Slovakia s.r.o. 15.3.2023 Detaily
R 8249 27761 1 R_A1E Reddy Holding GmbH 15.3.2023 Detaily
R 8248 27762 1 R_A1E Reddy Holding GmbH 15.3.2023 Detaily
R 8247 27763 1 R_A1E Reddy Holding GmbH 15.3.2023 Detaily
R 8246 27764 1 R_A1E Reddy Holding GmbH 15.3.2023 Detaily
R 8245 27620 1 R_A1E Zentiva k.s. 15.3.2023 Detaily
R 8244 27733 1 R_A1E G.L.Pharma GmbH 15.3.2023 Detaily
R 8243 27734 1 R_A1E G.L.Pharma GmbH 15.3.2023 Detaily
R 8242 27784 1 R_A1E STADA Arzneimittel AG 15.3.2023 Detaily
R 8241 27795 1 R_A1E KRKA, d.d., Novo mesto 15.3.2023 Detaily
R 8240 27796 1 R_A1E KRKA, d.d., Novo mesto 15.3.2023 Detaily