[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Rozhodnutia

Filter vyhľadávania

Filtruj Vyčistiť

Zoznam rozhodnutí
ID rozhodnutia ID návrhu Stupeň Typ rozhodnutia Navrhovateľ Zverejnené Akcia
< 1 2 3 4 5 > >>
R 7940 25994 1 R_A1E CANDE s.r.o. 15.8.2022 Detaily
R 7939 25992 1 R_A1E Mylan Ireland Limited 15.8.2022 Detaily
R 7938 25991 1 R_A1E Mylan Ireland Limited 15.8.2022 Detaily
R 7937 25990 1 R_A1E Mylan IRE Healthcare Limited 15.8.2022 Detaily
R 7936 25989 1 R_A1E Mylan IRE Healthcare Limited 15.8.2022 Detaily
R 7935 25988 1 R_A1E Viatris Limited 15.8.2022 Detaily
R 7934 25987 1 R_A1E Viatris Limited 15.8.2022 Detaily
R 7933 25967 1 R_A1E Egis Pharmaceuticals Private Limited Company 15.8.2022 Detaily
R 7932 25965 1 R_A1E Egis Pharmaceuticals Private Limited Company 15.8.2022 Detaily
R 7931 25891 1 R_A1E Vitabalans Oy 15.8.2022 Detaily
R 7930 25890 1 R_A1E TEVA Pharmaceuticals Slovakia s.r.o. 15.8.2022 Detaily
R 7929 25889 1 R_A1E TEVA Pharmaceuticals Slovakia s.r.o. 15.8.2022 Detaily
R 7928 25888 1 R_A1E TEVA Pharmaceuticals Slovakia s.r.o. 15.8.2022 Detaily
R 7927 25887 1 R_A1E TEVA Pharmaceuticals Slovakia s.r.o. 15.8.2022 Detaily
R 7926 25886 1 R_A1E TEVA Pharmaceuticals Slovakia s.r.o. 15.8.2022 Detaily
R 7925 25729 1 R_A1E Eli Lilly Nederland B.V. 15.8.2022 Detaily
R 7924 25728 1 R_A1E Eli Lilly Nederland B.V. 15.8.2022 Detaily
R 7923 25613 2 R_KON Ministerstvo zdravotníctva 15.7.2022 Detaily
R 7922 23450 1 R_A1P Pfizer Europe MA EEIG 15.7.2022 Detaily
R 7921 23447 1 R_A1P Pfizer Europe MA EEIG 15.7.2022 Detaily
R 7920 23901 1 R_A1P Pfizer Europe MA EEIG 15.7.2022 Detaily
R 7919 23902 1 R_A1P Pfizer Europe MA EEIG 15.7.2022 Detaily
R 7918 24024 1 R_ZM Novartis Europharm Limited 15.7.2022 Detaily
R 7917 24023 1 R_ZM Novartis Europharm Limited 15.7.2022 Detaily
R 7916 23981 1 R_ZM Novartis Europharm Limited 15.7.2022 Detaily