[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Konania o námietkach

Filter vyhľadávania

Filtruj Vyčistiť

Zoznam konaní o námietkach
ID konania Stav konania o námietkach ID návrhu ID 1. st rozhodnutia Typ rozhodnutia Príznak Konanie začaté od Akcia
1 2 3 4 5 > >>
K 3 Právoplatný 5 R 48 R_KON 21.2.2012 Detaily
K 35 Právoplatný 14 R 535 R_A1N Návrh obsahuje odporúčanie KR 17.5.2012 Detaily
K 1 Právoplatný 168 R 13 R_A1E 20.2.2012 Detaily
K 44 Právoplatný 230 R 735 R_ZM Návrh obsahuje odporúčanie KR 19.6.2012 Detaily
K 45 Právoplatný 231 R 725 R_ZM Návrh obsahuje odporúčanie KR 19.6.2012 Detaily
K 46 Právoplatný 232 R 746 R_ZM Návrh obsahuje odporúčanie KR 19.6.2012 Detaily
K 4 Právoplatný 238 R 27 R_CNH 21.2.2012 Detaily
K 2 Právoplatný 241 R 29 R_CNH 21.2.2012 Detaily
K 36 Právoplatný 400 R 536 R_A1N Návrh obsahuje odporúčanie KR 22.5.2012 Detaily
K 37 Právoplatný 401 R 537 R_A1N Návrh obsahuje odporúčanie KR 22.5.2012 Detaily
K 27 Právoplatný 451 R 395 R_A1E 19.4.2012 Detaily
K 40 Právoplatný 454 R 701 R_A1N Návrh obsahuje odporúčanie KR 18.6.2012 Detaily
K 29 Právoplatný 575 R 396 R_A1E 19.4.2012 Detaily
K 28 Právoplatný 576 R 397 R_A1E 19.4.2012 Detaily
K 8 Právoplatný 595 R 96 R_KON 19.3.2012 Detaily
K 10 Právoplatný 595 R 154 R_KON 20.3.2012 Detaily
K 14 Právoplatný 595 R 156 R_KON 21.3.2012 Detaily
K 18 Právoplatný 595 R 157 R_KON 22.3.2012 Detaily
K 9 Právoplatný 595 R 158 R_KON 20.3.2012 Detaily
K 13 Právoplatný 595 R 160 R_KON 21.3.2012 Detaily
K 15 Právoplatný 595 R 162 R_KON 21.3.2012 Detaily
K 12 Právoplatný 595 R 164 R_KON 21.3.2012 Detaily
K 7 Právoplatný 595 R 167 R_KON 19.3.2012 Detaily
K 6 Právoplatný 595 R 168 R_KON 19.3.2012 Detaily
K 17 Právoplatný 595 R 171 R_KON 22.3.2012 Detaily