[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Konania o námietkach

Filter vyhľadávania

Filtruj Vyčistiť

Zoznam konaní o námietkach
ID konania Stav konania o námietkach ID návrhu ID 1. st rozhodnutia Typ rozhodnutia Príznak Konanie začaté od Akcia
1 2 3 4 5 > >>
K 1 Právoplatný 168 R 13 R_A1E 20.2.2012 Detaily
K 27 Právoplatný 451 R 395 R_A1E 19.4.2012 Detaily
K 29 Právoplatný 575 R 396 R_A1E 19.4.2012 Detaily
K 28 Právoplatný 576 R 397 R_A1E 19.4.2012 Detaily
K 25 Právoplatný 675 R 439 R_A1E 19.4.2012 Detaily
K 26 Právoplatný 677 R 440 R_A1E 19.4.2012 Detaily
K 63 Právoplatný 1495 R 940 R_A1E Návrh obsahuje odporúčanie KR 18.7.2012 Detaily
K 43 Právoplatný 845 R 596 R_A1E Návrh obsahuje odporúčanie KR 19.6.2012 Detaily
K 49 Právoplatný 1342 R 690 R_A1E Návrh obsahuje odporúčanie KR 20.6.2012 Detaily
K 114 Právoplatný 2352 R 1611 R_A1E Návrh obsahuje odporúčanie KR 22.4.2013 Detaily
K 119 Podaný 2993 R 1673 R_A1E 16.5.2013 Detaily
K 122 Právoplatný 3050 R 1741 R_A1E Návrh obsahuje odporúčanie KR 21.6.2013 Detaily
K 130 Právoplatný 3288 R 1822 R_A1E Návrh obsahuje odporúčanie KR 22.7.2013 Detaily
K 133 Právoplatný 3050 R 1871 R_A1E Návrh obsahuje odporúčanie KR 16.8.2013 Detaily
K 214 Právoplatný 5099 R 2522 R_A1E Návrh obsahuje odporúčanie KR 22.7.2014 Detaily
K 212 Právoplatný 5107 R 2526 R_A1E Návrh obsahuje odporúčanie KR 22.7.2014 Detaily
K 253 Právoplatný 6766 R 3372 R_A1E Návrh obsahuje odporúčanie KR 18.6.2015 Detaily
K 299 Právoplatný 7933 R 3905 R_A1E Návrh obsahuje odporúčanie KR 20.1.2016 Detaily
K 317 Právoplatný 9399 R 4376 R_A1E Návrh obsahuje odporúčanie KR 21.11.2016 Detaily
K 322 Právoplatný 9832 R 4482 R_A1E Návrh obsahuje odporúčanie KR 17.1.2017 Detaily
K 371 Právoplatný 11636 R 4955 R_A1E Návrh obsahuje odporúčanie KR 19.10.2017 Detaily
K 374 Právoplatný 12361 R 5049 R_A1E Návrh obsahuje odporúčanie KR 19.1.2018 Detaily
K 375 Právoplatný 12363 R 5051 R_A1E Návrh obsahuje odporúčanie KR 19.1.2018 Detaily
K 393 Právoplatný 13522 R 5300 R_A1E Návrh obsahuje odporúčanie KR 20.6.2018 Detaily
K 400 Právoplatný 13852 R 5370 R_A1E Návrh obsahuje odporúčanie KR 18.7.2018 Detaily