[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily konania o námietkach
Konanie o námietkach
K 591
Právoplatný
17.5.2021 11:53:01
19305 - Detaily
Namietané rozhodnutie
R 7192 - Detaily
R_A1P
1
application/pdf S14417-OKC-2021-19305.pdf
15.5.2021 20:00:00
Rozhodnutie o námietkach
R 7287 - Detaily
R_A1P
2
application/pdf Rozhodnutie č. K591_N983.pdf
15.6.2021 20:00:00
Detaily námietky
N 983
2 - O2 - § 82 ods. 2 písm. b) zákona
Janssen - Cilag International N.V. (Anna Šuvadová)
N06AX27
3289D
3921000983
22.5.2021 17:47:36
Právoplatný
22.5.2021 17:47:36

Naspäť

Námietka a prílohy k námietke
Akcia
application/pdf Namietky_Spravato_ID_19305.pdf Námietka 22.5.2021 Podpis Anna Šuvadová
application/pdf Potvrdenie o platbe Spravat... Iná príloha 22.5.2021 Podpis Anna Šuvadová
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Ku konaniu nie sú uvedené žiadne vyjadrenia a pripomienky