[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily konania o námietkach
Konanie o námietkach
K 450
Právoplatný
18.2.2019 17:43:14
14588 - Detaily
Namietané rozhodnutie
R 5748 - Detaily
R_A1N
1
application/pdf S05542-2019-OKC-14588.pdf
15.2.2019 20:00:00
Rozhodnutie o námietkach
R 5819 - Detaily
R_A1N
2
application/pdf Rozhodnutie _K450_ N743.pdf
15.3.2019 20:00:00
Detaily námietky
N 743
1 - O1 - § 82 ods. 2 písm. a) zákona
Shire Services BVBA (Katarina Tulinska)
N05CD08
10914
3919000743
22.2.2019 14:42:30
Právoplatný
22.2.2019 14:42:30

Naspäť

Námietka a prílohy k námietke
Akcia
application/pdf 190222_Námietka_Buccolam_2.... Námietka 22.2.2019 Podpis Katarina Tulinska
application/pdf Buccolam 2,5 mg platba kauc... Iná príloha 22.2.2019 Podpis Katarina Tulinska
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Ku konaniu nie sú uvedené žiadne vyjadrenia a pripomienky