[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily konania o námietkach
Konanie o námietkach
K 443
Právoplatný
21.1.2019 10:59:19
14648 - Detaily
Namietané rozhodnutie
R 5690 - Detaily
R_A1N
1
application/pdf S14082-2018-OKC-14648.pdf
15.1.2019 20:00:00
Rozhodnutie o námietkach
R 5719 - Detaily
R_A1N
2
application/pdf Rozhodnutie _K443_ N721.pdf
15.2.2019 20:00:00
Detaily námietky
N 721
1 - O1 - § 82 ods. 2 písm. a) zákona
KRKA, d.d., Novo mesto (Marjan Vrbnjak)
C10BX13
8574C
3919000721
22.1.2019 11:52:06
Právoplatný
22.1.2019 11:52:06

Naspäť

Námietka a prílohy k námietke
Akcia
application/pdf Namietka_ID_ N 721.pdf Námietka 22.1.2019 Podpis Marjan Vrbnjak
application/pdf Platba_namietka_721.pdf Iná príloha 22.1.2019 Podpis Marjan Vrbnjak
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Ku konaniu nie sú uvedené žiadne vyjadrenia a pripomienky