[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily konania o námietkach
Konanie o námietkach
K 442
Právoplatný
17.1.2019 11:07:24
14620 - Detaily
Namietané rozhodnutie
R 5699 - Detaily
R_A1N
1
application/pdf S14082-2018-OKC-14620-Bavencio.pdf
15.1.2019 20:00:00
Rozhodnutie o námietkach
R 5720 - Detaily
R_A1N
2
application/pdf Rozhodnutie _K442_ N716.pdf
15.2.2019 20:00:00
Detaily námietky
N 716
1 - O1 - § 82 ods. 2 písm. a) zákona
Merck Europe B.V. (PharmDr.Leonard Sojka)
L01XC31
5581C
3919000716
23.1.2019 15:09:10
Právoplatný
23.1.2019 15:09:10

Naspäť

Námietka a prílohy k námietke
Akcia
application/pdf Namietka proti rozhodnutiu_... Námietka 23.1.2019 Podpis PharmDr.Leonard Sojka
application/pdf Priloha c 1 k namietke prot... Iná príloha 23.1.2019 Podpis PharmDr.Leonard Sojka
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Merck Europe B V_kaucia_nam... Iná príloha 23.1.2019 Podpis PharmDr.Leonard Sojka
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Ku konaniu nie sú uvedené žiadne vyjadrenia a pripomienky