[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily konania o námietkach
Konanie o námietkach
K 439
Právoplatný
21.12.2018 17:24:17
13371 - Detaily
Namietané rozhodnutie
R 5660 - Detaily
R_A1N
1
application/pdf S12975-2018-OKC-13371-Translarna-250.pdf
15.12.2018 20:00:00
Rozhodnutie o námietkach
R 5710 - Detaily
R_A1N
2
application/pdf Rozhodnutie _K439_ N713.pdf
15.1.2019 20:00:00
Detaily námietky
N 713
1 - O1 - § 82 ods. 2 písm. a) zákona
PTC Therapeutics International Limited (MUDr. Bronislav ČIKO)
M09AX03
1457B
3918000713
21.12.2018 17:27:54
Právoplatný
21.12.2018 17:27:54

Naspäť

Námietka a prílohy k námietke
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Translarna 250mg_Namietka_C... Námietka 21.12.2018 Podpis MUDr. Bronislav ČIKO
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: MUDr. Bronislav ČIKO - PTC Therapeutics International Limited 
Zaslal: 22.12.2018 14:58:30
Dovoľujeme si požiadať MZ, aby vzalo do úvahy tu priložený súbor s kompletným textom námietky. S úctou, Bronislav Čiko