[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily konania o námietkach
Konanie o námietkach
K 426
Právoplatný
19.10.2018 12:29:34
14077 - Detaily
Namietané rozhodnutie
R 5523 - Detaily
R_A1N
1
application/pdf S10871-2018-OKC-14077.pdf
15.10.2018 20:00:00
Rozhodnutie o námietkach
R 5616 - Detaily
R_A1N
2
application/pdf Rozhodnutie_K426_N682.pdf
15.11.2018 20:00:00
Detaily námietky
N 682
1 - O1 - § 82 ods. 2 písm. a) zákona
Roche Registration GmbH. (Ing. Martina Štesová)
B02BX06
7246C
3918000682
23.10.2018 16:26:16
Právoplatný
23.10.2018 16:26:16

Naspäť

Námietka a prílohy k námietke
Akcia
application/pdf Namietka proti rozhodnutiu ... Námietka 23.10.2018 Podpis Ing. Martina Štesová
image/png Potvrdenie o zaplatenia kau... Iná príloha 23.10.2018 Podpis Ing. Martina Štesová
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Ku konaniu nie sú uvedené žiadne vyjadrenia a pripomienky