[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily konania o námietkach
Konanie o námietkach
K 28
Právoplatný
19.4.2012 17:14:57
576 - Detaily
Namietané rozhodnutie
R 397 - Detaily
R_A1E
1
application/pdf Rozhodnutie_S02986-OKCLP-2012-576.pdf
15.4.2012 20:00:00
Rozhodnutie o námietkach
R 547 - Detaily
R_A1E
2
application/pdf S02986-OKCLP-2012-N28.pdf
15.5.2012 20:00:00
Detaily námietky
N 34
1 - O1 - § 82 ods. 2 písm. a) zákona
Eli Lilly Nederland B.V. (MUDr. Dana Böhmová)
A10AD04
90448
3912000034
23.4.2012 14:46:23
Právoplatný
23.4.2012 14:46:23

Naspäť

Námietka a prílohy k námietke
Akcia
application/pdf Namietka voci rozhodnutiu M... Námietka 23.4.2012 Podpis MUDr. Dana Böhmová
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: MUDr. Dana Böhmová - Eli Lilly Nederland B.V. 
Zaslal: 24.4.2012 13:10:44
potvrdenie o zaplateni kaucie na ucet MZ SR