[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily konania o námietkach
Konanie o námietkach
K 662
Právoplatný
19.7.2023 20:09:31
27601 - Detaily
Namietané rozhodnutie
R 8445 - Detaily
R_A1N
1
application/pdf 21301-2023-OddKCL-27601.pdf
15.7.2023 20:00:00
Rozhodnutie o námietkach
R 8525 - Detaily
R_A1N
2
application/pdf Rozhodnutie č K662_N1093.pdf
15.8.2023 20:00:00
Detaily námietky
N 1093
2 - O2 - § 82 ods. 2 písm. b) zákona
Vertex Pharmaceuticals ( Ireland ) Limited (Sorin-Costin Popescu)
R07AX32
9628D
3923001093
21.7.2023 16:13:49
Právoplatný
21.7.2023 16:13:49

Naspäť

Námietka a prílohy k námietke
Akcia
application/pdf Kaucia SUKL 9628D.pdf Iná príloha 21.7.2023 Podpis Sorin-Costin Popescu
application/pdf Vertex_namietky_Kaftrio a K... Námietka 21.7.2023 Podpis Sorin-Costin Popescu
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Ku konaniu nie sú uvedené žiadne vyjadrenia a pripomienky