[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily konania o námietkach
Konanie o námietkach
K 660
Právoplatný
18.7.2023 18:29:28
27207 - Detaily
Namietané rozhodnutie
R 8466 - Detaily
R_ZM
1
application/pdf S21301-2023-OddKCL-27207_Keytruda.pdf
15.7.2023 20:00:00
Rozhodnutie o námietkach
R 8523 - Detaily
R_ZM
2
application/pdf Rozhodnutie č K660_N1091.pdf
15.8.2023 20:00:00
Detaily námietky
N 1091
1 - O1 - § 82 ods. 2 písm. a) zákona
Merck Sharp & Dohme B.V. (Ing. Miroslav Dedík)
L01FF02
0975C
3923001091
22.7.2023 19:09:38
Právoplatný
22.7.2023 19:09:38

Naspäť

Námietka a prílohy k námietke
Akcia
application/pdf Námietky_ID 27207_Keytruda_... Námietka 22.7.2023 Podpis Ing. Miroslav Dedík
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Ku konaniu nie sú uvedené žiadne vyjadrenia a pripomienky