[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily konania o námietkach
Konanie o námietkach
K 659
Právoplatný
17.7.2023 12:48:10
28538 - Detaily
Namietané rozhodnutie
R 8456 - Detaily
R_KON
1
application/pdf S21321-2023-OddKCHL-28538.pdf
15.7.2023 20:00:00
Rozhodnutie o námietkach
R 8522 - Detaily
R_KON
2
application/pdf Rozhodnutie č K659_N1090.pdf
15.8.2023 20:00:00
Detaily námietky
N 1090
1 - O1 - § 82 ods. 2 písm. a) zákona
Biogen Netherlands B.V. (Ivan Chalupa)
L04AX07
9682A
3923001090
21.7.2023 14:04:52
Právoplatný
21.7.2023 14:04:52

Naspäť

Námietka a prílohy k námietke
Akcia
application/msword NMIETK~2.DOC Námietka 21.7.2023 Podpis Ivan Chalupa
application/pdf kaucia.pdf Iná príloha 21.7.2023 Podpis Ivan Chalupa
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Ivan Chalupa - Biogen Netherlands B.V. 
Zaslal: 21.7.2023 14:07:27
Dobrý deň, dovoľujeme si podať námietky v rámci konania ID 28538. S pozdravom, Ivan Chalupa