[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily konania o námietkach
Konanie o námietkach
K 657
Právoplatný
23.6.2023 11:34:34
23788 - Detaily
Namietané rozhodnutie
R 8411 - Detaily
R_A1P
1
application/pdf S19923-2023-OKCHL-23788.pdf
15.6.2023 20:00:00
Rozhodnutie o námietkach
R 8458 - Detaily
R_A1P
2
application/pdf Rozhodnutie č K657_N1087.pdf
15.7.2023 20:00:00
Detaily námietky
N 1087
1 - O1 - § 82 ods. 2 písm. a) zákona
Seagen B.V. (Gabriela Markovova)
L01EH03
6770D
3923001087
23.6.2023 18:06:45
Právoplatný
23.6.2023 18:06:45

Naspäť

Námietka a prílohy k námietke
Akcia
application/pdf Tukysa námietky_final.pdf Námietka 23.6.2023 Podpis Gabriela Markovova
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Gabriela Markovova - Seagen B.V. 
Zaslal: 26.6.2023 12:22:30
Dobrý deň, prikladáme potvrdenie o úhrade kaucie. S pozdravom, G. Markovová