[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily konania o námietkach
Konanie o námietkach
K 655
Právoplatný
15.5.2023 22:25:13
28538 - Detaily
Namietané rozhodnutie
R 8362 - Detaily
R_KON
1
application/pdf S18375-2023-OKCHL-28538.pdf
15.5.2023 20:00:00
Rozhodnutie o námietkach
R 8399 - Detaily
R_KON
2
application/pdf Rozhodnutie č. K655_N1084_N1085.pdf
15.6.2023 20:00:00
Detaily námietky
N 1085
1 - O1 - § 82 ods. 2 písm. a) zákona
Chiesi Pharmaceutici S.p.A. (Katarína Prochotska)
R03AL09
4877C
3923001085
22.5.2023 10:27:54
Právoplatný
22.5.2023 10:27:54

Naspäť

Námietka a prílohy k námietke
Akcia
application/pdf Namietka k revizii uhrad_22... Námietka 22.5.2023 Podpis Katarína Prochotska
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled CNref_ceny-CHS-IT.xlsm Iná príloha 22.5.2023 Podpis Katarína Prochotska
application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet Lotyšsko - kzs-a_b-01.03.20... Iná príloha 22.5.2023 Podpis Katarína Prochotska
application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet Lotyšsko - csaraksts-intern... Iná príloha 22.5.2023 Podpis Katarína Prochotska
application/pdf Chiesi Slovakia kaucia 2205... Iná príloha 22.5.2023 Podpis Katarína Prochotska
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Ku konaniu nie sú uvedené žiadne vyjadrenia a pripomienky