[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily konania o námietkach
Konanie o námietkach
K 653
Právoplatný
21.3.2023 10:52:35
27758 - Detaily
Namietané rozhodnutie
R 8255 - Detaily
R_A1E
1
application/pdf S15637-2023-OKCHL-27758.pdf
15.3.2023 20:00:00
Rozhodnutie o námietkach
R 8306 - Detaily
R_A1E
2
application/pdf Vyjadrenie k námietke č. K653_N1082.pdf
15.4.2023 20:00:00
Detaily námietky
N 1082
1 - O1 - § 82 ods. 2 písm. a) zákona
Biogen Netherlands B.V. (Ivan Chalupa)
L04AX07
2363E
3923001082
23.3.2023 15:08:51
Právoplatný
23.3.2023 15:08:51

Naspäť

Námietka a prílohy k námietke
Akcia
application/x-zip-compressed Tecfidera - Sandoz - Dimtru... Námietka 23.3.2023 Podpis Ivan Chalupa
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Ivan Chalupa - Biogen Netherlands B.V. 
Zaslal: 23.3.2023 15:12:11
Dobrý deň, dovoľujeme si podať námietky ku konaniu ID 27758. S pozdravom, Ivan Chalupa