[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily konania o námietkach
Konanie o námietkach
K 652
Právoplatný
16.3.2023 15:39:22
28036 - Detaily
Namietané rozhodnutie
R 8222 - Detaily
R_KON
1
application/pdf S15637-2023-OKCHL-28036.pdf
15.3.2023 20:00:00
Rozhodnutie o námietkach
R 8305 - Detaily
R_KON
2
application/pdf Rozhodnutie č. K652_N1080_N1081.pdf
15.4.2023 20:00:00
Detaily námietky
N 1081
1 - O1 - § 82 ods. 2 písm. a) zákona
Les Laboratoires Servier (Jozef Hromjak)
L01BC59, L01XX24
9410B, 9412B, 9413B, 9415B, 6819C
3923001081
23.3.2023 11:38:39
Právoplatný
23.3.2023 11:38:39

Naspäť

Námietka a prílohy k námietke
Akcia
application/pdf Namietka_LLS_Platba.pdf Iná príloha 23.3.2023 Podpis Jozef Hromjak
application/pdf Námietka_Servier_Navrhy MCV... Námietka 23.3.2023 Podpis Jozef Hromjak
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Ku konaniu nie sú uvedené žiadne vyjadrenia a pripomienky