[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily konania o námietkach
Konanie o námietkach
K 652
Právoplatný
16.3.2023 15:39:22
28036 - Detaily
Namietané rozhodnutie
R 8222 - Detaily
R_KON
1
application/pdf S15637-2023-OKCHL-28036.pdf
15.3.2023 20:00:00
Rozhodnutie o námietkach
R 8305 - Detaily
R_KON
2
application/pdf Rozhodnutie č. K652_N1080_N1081.pdf
15.4.2023 20:00:00
Detaily námietky
N 1080
1 - O1 - § 82 ods. 2 písm. a) zákona
TEVA B.V. (Daniela Nazarejová)
L01XX27
1863D
3923001080
23.3.2023 17:07:38
Právoplatný
23.3.2023 17:07:38

Naspäť

Námietka a prílohy k námietke
Akcia
application/pdf Namietka Teva B.V.pdf Námietka 23.3.2023 Podpis Daniela Nazarejová
application/pdf Príloha č. 1 Potvrdenie spo... Iná príloha 23.3.2023 Podpis Daniela Nazarejová
application/pdf Príloha č. 2 Detail podanej... Iná príloha 23.3.2023 Podpis Daniela Nazarejová
application/pdf Príloha č. 3 Žiadosť o stia... Iná príloha 23.3.2023 Podpis Daniela Nazarejová
application/pdf Príloha č. 4_Potvrdenie o z... Iná príloha 23.3.2023 Podpis Daniela Nazarejová
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Daniela Nazarejová - TEVA B.V. 
Zaslal: 30.3.2023 11:51:35
Dovoľujem si Vám dodatočne doložiť informáciu o zrušení ceny lieku Trisenox v Slovinsku. S pozdravom D. Nazarejová