[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily konania o námietkach
Konanie o námietkach
K 651
Právoplatný
17.2.2023 12:12:07
27677 - Detaily
Namietané rozhodnutie
R 8207 - Detaily
R_KON
1
application/pdf S14413_2023_OKCHL_27677_KON.pdf
15.2.2023 20:00:00
Rozhodnutie o námietkach
R 8220 - Detaily
R_KON
2
application/pdf Rozhodnutie č. K651_N1079.pdf
15.3.2023 20:00:00
Detaily námietky
N 1079
1 - O1 - § 82 ods. 2 písm. a) zákona
Swedish Orphan Biovitrum, AB (publ) (Radoslav Danko, MUDr.)
L04AC03
8107A
3923001079
21.2.2023 11:36:17
Právoplatný
21.2.2023 11:36:17

Naspäť

Námietka a prílohy k námietke
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Namietka_Kineret_Sobi_KON 2... Námietka 21.2.2023 Podpis Radoslav Danko, MUDr.
application/pdf Kaucia_platba.pdf Iná príloha 21.2.2023 Podpis Radoslav Danko, MUDr.
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Ku konaniu nie sú uvedené žiadne vyjadrenia a pripomienky