[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily konania o námietkach
Konanie o námietkach
K 649
Právoplatný
16.12.2022 17:42:33
27306 - Detaily
Namietané rozhodnutie
R 8133 - Detaily
R_KON
1
application/pdf S27048-2022-OKCHL-27306.pdf
15.12.2022 20:00:00
Rozhodnutie o námietkach
R 8188 - Detaily
R_KON
2
application/pdf Rozhodnutie č. K649_N1075.pdf
15.1.2023 20:00:00
Detaily námietky
N 1075
1 - O1 - § 82 ods. 2 písm. a) zákona
AbbVie Deutschland GmbH. Co., KG (MUDr. Nataša Hudecová)
L04AC18, L04AA44, L04AB04
1347D, 3293D, 3608C, 5270C
3922001075
23.12.2022 23:00:22
Právoplatný
23.12.2022 23:00:22

Naspäť

Námietka a prílohy k námietke
Akcia
application/pdf AbbVie_namietky_KON27306.pdf Námietka 23.12.2022 Podpis MUDr. Nataša Hudecová
application/pdf doklad_o_uhrade_kaucie.pdf Námietka 23.12.2022 Podpis MUDr. Nataša Hudecová
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Ku konaniu nie sú uvedené žiadne vyjadrenia a pripomienky