[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily konania o námietkach
Konanie o námietkach
K 647
Právoplatný
17.10.2022 14:43:39
25812 - Detaily
Namietané rozhodnutie
R 8007 - Detaily
R_KON
1
application/pdf S20856-2022-OKCHL-25812-2.pdf
15.10.2022 20:00:00
Rozhodnutie o námietkach
R 8081 - Detaily
R_KON
2
application/pdf Rozhodnutie č. K647_N1073.pdf
15.11.2022 20:00:00
Detaily námietky
N 1073
1 - O1 - § 82 ods. 2 písm. a) zákona
AbbVie Deutschland GmbH. Co., KG (MUDr. Nataša Hudecová)
L04AC18, L04AA44
3293D,1347D
3922001073
23.10.2022 18:39:24
Právoplatný
23.10.2022 18:39:24

Naspäť

Námietka a prílohy k námietke
Akcia
application/pdf AbbVie DE_namietky_KON25812... Námietka 23.10.2022 Podpis MUDr. Nataša Hudecová
application/pdf Potrvdenie_o_uhradeni_kauci... Iná príloha 23.10.2022 Podpis MUDr. Nataša Hudecová
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Ku konaniu nie sú uvedené žiadne vyjadrenia a pripomienky