[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily konania o námietkach
Konanie o námietkach
K 646
Právoplatný
21.9.2022 22:33:27
26461 - Detaily
Namietané rozhodnutie
R 7995 - Detaily
R_KON
1
application/pdf S22175-2022-OKCHL-26461_KON.pdf
15.9.2022 20:00:00
Rozhodnutie o námietkach
R 8037 - Detaily
R_KON
2
application/pdf Rozhodnutie č. 646_N1072.pdf
15.10.2022 20:00:00
Detaily námietky
N 1072
1 - O1 - § 82 ods. 2 písm. a) zákona
Mylan Ireland Limited (MUDr. Branislav Obšitník)
L02BX03
8549D
3922001072
23.9.2022 23:48:50
Právoplatný
23.9.2022 23:48:50

Naspäť

Námietka a prílohy k námietke
Akcia
application/pdf 3922001072.pdf Iná príloha 23.9.2022 Podpis MUDr. Branislav Obšitník
application/pdf namietky_abirateron_Mylan I... Námietka 23.9.2022 Podpis MUDr. Branislav Obšitník
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Ku konaniu nie sú uvedené žiadne vyjadrenia a pripomienky