[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily konania o námietkach
Konanie o námietkach
K 642
Právoplatný
19.7.2022 14:25:59
25697 - Detaily
Namietané rozhodnutie
R 7891 - Detaily
R_A1E
1
application/pdf S19276-2022-OKCHL-25697.pdf
15.7.2022 20:00:00
Rozhodnutie o námietkach
R 7964 - Detaily
R_A1E
2
application/pdf Vyjadrenie k námietke č. K642_N1067.pdf
15.8.2022 20:00:00
Detaily námietky
N 1067
1 - O1 - § 82 ods. 2 písm. a) zákona
Biogen Netherlands B.V. (Ivan Chalupa)
L04AX07
0887E
3922001067
22.7.2022 13:01:22
Právoplatný
22.7.2022 13:01:22

Naspäť

Námietka a prílohy k námietke
Akcia
application/x-zip-compressed Námietka Biogen_Neuraxpharm... Námietka 22.7.2022 Podpis Ivan Chalupa
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Ivan Chalupa - Biogen Netherlands B.V. 
Zaslal: 22.7.2022 13:07:11
Dobrý deň, dovoľujeme si podať námietky ku konaniu ID 25697 a rozhodnutiu R 7891. Ďakujem, s pozdravom, Ivan Chalupa