[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily konania o námietkach
Konanie o námietkach
K 640
Právoplatný
19.7.2022 11:54:19
26037 - Detaily
Namietané rozhodnutie
R 7911 - Detaily
R_KON
1
application/pdf S19276-2022-OKCHL-26037.pdf
15.7.2022 20:00:00
Rozhodnutie o námietkach
R 7962 - Detaily
R_KON
2
application/pdf Rozhodnutie č. K640_N1065.pdf
15.8.2022 20:00:00
Detaily námietky
N 1065
1 - O1 - § 82 ods. 2 písm. a) zákona
Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco A.C.R.A.F. SPA (MUDr. Zuzana Barlíková)
N05AE05
9731A
3922001065
21.7.2022 14:59:06
Právoplatný
21.7.2022 14:59:06

Naspäť

Námietka a prílohy k námietke
Akcia
application/pdf Angelini_Námietky_Latuda_07... Námietka 21.7.2022 Podpis MUDr. Zuzana Barlíková
application/pdf Platba MZSR.pdf Námietka 21.7.2022 Podpis MUDr. Zuzana Barlíková
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Ku konaniu nie sú uvedené žiadne vyjadrenia a pripomienky