[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily konania o námietkach
Konanie o námietkach
K 639
Právoplatný
21.6.2022 9:14:53
25613 - Detaily
Namietané rozhodnutie
R 7837 - Detaily
R_KON
1
application/pdf S18677-2022-OKCHL-25613.pdf
15.6.2022 20:00:00
Rozhodnutie o námietkach
R 7923 - Detaily
R_KON
2
application/pdf Rozhodnutie č. K639_N1060_N1061_N1064.pdf
15.7.2022 20:00:00
Detaily námietky
N 1064
1 - O1 - § 82 ods. 2 písm. a) zákona
Octapharma AB (Daniel Host)
B02BD02
3428B, 3429B, 3430B, 3431B
3922001064
23.6.2022 16:20:51
Právoplatný
23.6.2022 16:20:51

Naspäť

Námietka a prílohy k námietke
Akcia
application/pdf Namietka_OctapharmaAB.pdf Námietka 23.6.2022 Podpis Daniel Host
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Daniel Host - Octapharma AB 
Zaslal: 27.6.2022 21:02:44
Dobrý deň. Dovoľte mi pridať k námietke aj digitálny podpis k potvrdeniu z Estónska. Vopred veľmi pekne ďakujem za akceptáciu.
Autor: Daniel Host - Octapharma AB 
Zaslal: 27.6.2022 20:58:17
Dobrý deň. Dovoľte mi pridať k námietke aj potvrdenie o neexistujúcej úradne určenej ceny lieku v Estónsku (potvrdenie vydané dnes vzhľadom na štátne sviatky počas uplynulého týždňa). Vopred veľmi pekne ďakujem za akceptáciu potvrdenia.
Autor: Daniel Host - Octapharma AB 
Zaslal: 23.6.2022 16:41:55
Dobrý deň. V prílohe zasielam potvrdenie o zaplatení kaucie.