[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily konania o námietkach
Konanie o námietkach
K 639
Právoplatný
21.6.2022 9:14:53
25613 - Detaily
Namietané rozhodnutie
R 7837 - Detaily
R_KON
1
application/pdf S18677-2022-OKCHL-25613.pdf
15.6.2022 20:00:00
Rozhodnutie o námietkach
R 7923 - Detaily
R_KON
2
application/pdf Rozhodnutie č. K639_N1060_N1061_N1064.pdf
15.7.2022 20:00:00
Detaily námietky
N 1060
1 - O1 - § 82 ods. 2 písm. a) zákona
Novo Nordisk A/S (Lucia Hlavinková)
A10AE05
40817, 41377
3922001060
22.6.2022 15:36:11
Právoplatný
22.6.2022 15:36:11

Naspäť

Námietka a prílohy k námietke
Akcia
application/pdf Námietky_Levemir a NovoRapi... Námietka 22.6.2022 Podpis Lucia Hlavinková
application/pdf Namietka_platba_ID25613.pdf Iná príloha 22.6.2022 Podpis Lucia Hlavinková
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Ku konaniu nie sú uvedené žiadne vyjadrenia a pripomienky