[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily konania o námietkach
Konanie o námietkach
K 633
Právoplatný
19.4.2022 10:53:00
23768 - Detaily
Namietané rozhodnutie
R 7678 - Detaily
R_CND
1
application/pdf S15078-2022-OKCHL-23768.pdf
15.4.2022 20:00:00
Rozhodnutie o námietkach
R 7725 - Detaily
R_CND
2
application/pdf Rozhodnutie č K633_N1051_N1054_N1056.pdf
15.5.2022 20:00:00
Detaily námietky
N 1056
1 - O1 - § 82 ods. 2 písm. a) zákona
Novartis Europharm Limited (Ing. Eva Ottinger, MSc)
L04AC10, R03DX05, C09DX04, R03AL04, L01XE08, L01EX03
2817B, 68695, 7107B, 7109B, 7112B, 7412A, 11645, 11647, 20582, 20584
3922001056
22.4.2022 15:03:20
Právoplatný
22.4.2022 15:03:20

Naspäť

Námietka a prílohy k námietke
Akcia
application/pdf Námietky_CND Dovera_ID_2376... Námietka 22.4.2022 Podpis Ing. Eva Ottinger, MSc
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Ing. Eva Ottinger, MSc - Novartis Europharm Limited 
Zaslal: 26.4.2022 9:27:12
Dobrý deň, prikladám potvrdenie o uhradení kaucie. S pozdravom Ing. Eva Ottinger, MSc