[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily konania o námietkach
Konanie o námietkach
K 636
Právoplatný
21.4.2022 16:01:36
24020 - Detaily
Namietané rozhodnutie
R 7683 - Detaily
R_KON
1
application/pdf S11534-2022-OKC-24020.pdf
15.4.2022 20:00:00
Rozhodnutie o námietkach
R 7728 - Detaily
R_KON
2
application/pdf Rozhodnutie č K636_N1055.pdf
15.5.2022 20:00:00
Detaily námietky
N 1055
1 - O1 - § 82 ods. 2 písm. a) zákona
Mylan IRE Healthcare Limited (MUDr. Branislav Obšitník)
C10AB05
95031,95038,59503,59505,95021,95023
3922001055
23.4.2022 22:35:49
Právoplatný
23.4.2022 22:35:49

Naspäť

Námietka a prílohy k námietke
Akcia
application/pdf 3922001055.pdf Iná príloha 23.4.2022 Podpis MUDr. Branislav Obšitník
application/pdf MYLAN IRE_Námietky ID 24020... Námietka 23.4.2022 Podpis MUDr. Branislav Obšitník
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Ku konaniu nie sú uvedené žiadne vyjadrenia a pripomienky