[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily konania o námietkach
Konanie o námietkach
K 633
Právoplatný
19.4.2022 10:53:00
23768 - Detaily
Namietané rozhodnutie
R 7678 - Detaily
R_CND
1
application/pdf S15078-2022-OKCHL-23768.pdf
15.4.2022 20:00:00
Rozhodnutie o námietkach
R 7725 - Detaily
R_CND
2
application/pdf Rozhodnutie č K633_N1051_N1054_N1056.pdf
15.5.2022 20:00:00
Detaily námietky
N 1054
1 - O1 - § 82 ods. 2 písm. a) zákona
AstraZeneca AB (Pavel Pešek)
B01AC24
03776
3922001054
25.4.2022 2:25:56
Právoplatný
25.4.2022 2:25:56

Naspäť

Námietka a prílohy k námietke
Akcia
application/pdf AstraZeneca_Namietky_CND_Do... Námietka 25.4.2022 Podpis Pavel Pešek
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Pavel Pešek - AstraZeneca AB 
Zaslal: 25.4.2022 2:28:05
Potrdenie o zaplacenie kaucie