[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily konania o námietkach
Konanie o námietkach
K 629
Právoplatný
22.1.2022 16:29:11
20064 - Detaily
Namietané rozhodnutie
R 7619 - Detaily
R_A1P
1
application/pdf S11534-2022-OKC-20064.pdf
15.1.2022 20:00:00
Rozhodnutie o námietkach
R 7624 - Detaily
R_A1P
2
application/pdf Rozhodnutie č K629_N1047.pdf
15.2.2022 20:00:00
Detaily námietky
N 1047
1 - O1 - § 82 ods. 2 písm. a) zákona
Roche Registration GmbH. (Ing. Martina Štesová)
L01XC37
3475D
3922001047
23.1.2022 12:45:57
Právoplatný
23.1.2022 12:45:57

Naspäť

Námietka a prílohy k námietke
Akcia
application/pdf 220123_Roche_Namietky Poliv... Námietka 23.1.2022 Podpis Ing. Martina Štesová
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Ing. Martina Štesová - Roche Registration GmbH.  
Zaslal: 27.1.2022 11:50:41
Dobry den, dovolujeme si prilozit potvrdenie o uhrade kaucie.