[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily konania o námietkach
Konanie o námietkach
K 619
Právoplatný
18.10.2021 11:38:17
20554 - Detaily
Namietané rozhodnutie
R 7470 - Detaily
R_ZM
1
application/pdf S21429-2021-OKC-20554_ZM.pdf
15.10.2021 20:00:00
Rozhodnutie o námietkach
R 7526 - Detaily
R_ZM
2
application/pdf Rozhodnutie č. K619_N1032.pdf
15.11.2021 20:00:00
Detaily námietky
N 1032
1 - O1 - § 82 ods. 2 písm. a) zákona
Roche Registration GmbH. (Ing. Martina Štesová)
L01XC14
7894A
3921001032
22.10.2021 19:33:59
Právoplatný
22.10.2021 19:33:59

Naspäť

Námietka a prílohy k námietke
Akcia
application/pdf Roche_Slovensko_Námietka_Ka... Námietka 22.10.2021 Podpis Ing. Martina Štesová
application/pdf Doklad_o_úhrade_kaucie_Kadc... Iná príloha 22.10.2021 Podpis Ing. Martina Štesová
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Ku konaniu nie sú uvedené žiadne vyjadrenia a pripomienky