[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily konania o námietkach
Konanie o námietkach
K 606
Právoplatný
18.8.2021 14:30:11
22131 - Detaily
Namietané rozhodnutie
R 7360 - Detaily
R_KON
1
application/pdf S19082-2021-OKC-22131.pdf
15.8.2021 20:00:00
Rozhodnutie o námietkach
R 7407 - Detaily
R_KON
2
application/pdf Rozhodnutie č. K606_N1017_N1020.pdf
15.9.2021 20:00:00
Detaily námietky
N 1020
1 - O1 - § 82 ods. 2 písm. a) zákona
AstraZeneca AB (Pavel Pešek)
A10BK01
3303A, 3304A,
3921001020
23.8.2021 21:30:38
Právoplatný
23.8.2021 21:30:38

Naspäť

Námietka a prílohy k námietke
Akcia
application/pdf Namietky_AstraZeneca_dapagl... Námietka 23.8.2021 Podpis Pavel Pešek
application/x-zip-compressed Ine Prilohy_ID 22131_zip.zip Iná príloha 23.8.2021 Podpis Pavel Pešek
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Ku konaniu nie sú uvedené žiadne vyjadrenia a pripomienky