[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily konania o námietkach
Konanie o námietkach
K 607
Právoplatný
19.8.2021 9:27:31
20064 - Detaily
Namietané rozhodnutie
R 7363 - Detaily
R_A1P
1
application/pdf S19082-2021-OKC-20064-Polivy.pdf
15.8.2021 20:00:00
Rozhodnutie o námietkach
R 7406 - Detaily
R_A1P
2
application/pdf Rozhodnutie č. K607_N1019.pdf
15.9.2021 20:00:00
Detaily námietky
N 1019
1 - O1 - § 82 ods. 2 písm. a) zákona
Roche Registration GmbH. (Ing. Martina Štesová)
L01XC37
3475D
3921001019
23.8.2021 14:52:44
Právoplatný
23.8.2021 14:52:44

Naspäť

Námietka a prílohy k námietke
Akcia
application/pdf Roche Slovensko_Namietka Po... Námietka 23.8.2021 Podpis Ing. Martina Štesová
application/pdf Doklad o uhrade kaucie_Poli... Iná príloha 23.8.2021 Podpis Ing. Martina Štesová
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Ku konaniu nie sú uvedené žiadne vyjadrenia a pripomienky