[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily konania o námietkach
Konanie o námietkach
K 606
Právoplatný
18.8.2021 14:30:11
22131 - Detaily
Namietané rozhodnutie
R 7360 - Detaily
R_KON
1
application/pdf S19082-2021-OKC-22131.pdf
15.8.2021 20:00:00
Rozhodnutie o námietkach
R 7407 - Detaily
R_KON
2
application/pdf Rozhodnutie č. K606_N1017_N1020.pdf
15.9.2021 20:00:00
Detaily námietky
N 1017
1 - O1 - § 82 ods. 2 písm. a) zákona
Boehringer Ingelheim International GmbH (Hana Spitzerová)
A10BK03
0693B, 0697B, 0684B, 0688B
3921001017
23.8.2021 14:56:23
Právoplatný
23.8.2021 14:56:23

Naspäť

Námietka a prílohy k námietke
Akcia
application/pdf Namietky_Boehringer Ingelhe... Námietka 23.8.2021 Podpis Hana Spitzerová
application/pdf Platba MZ.pdf Iná príloha 23.8.2021 Podpis Hana Spitzerová
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Ku konaniu nie sú uvedené žiadne vyjadrenia a pripomienky