[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily konania o námietkach
Konanie o námietkach
K 9
Právoplatný
20.3.2012 13:15:03
595 - Detaily
Namietané rozhodnutie
R 158 - Detaily
R_KON
1
application/pdf OXYCONTIN_40_Rozhodnutie_02164-OKCLP-2012-MZ836.pdf
15.3.2012 20:00:00
Rozhodnutie o námietkach
R 510 - Detaily
R_KON
2
application/pdf Rozhodnutie o namietkach_02164-OKCLP-2012-N20.pdf
15.4.2012 20:00:00

Naspäť

Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
Zoznam námietok
ID námietky ATC ŠÚKL- kód lieku Namietajúci Konanie začaté od Skontrolované Kaucia Akcia
N 20 N02AA01 92307 Mundipharma Gesellschaft m.b.H 22.3.2012 Nie Detaily
N 21 N02AA05 92307 Mundipharma Gesellschaft m.b.H 22.3.2012 Nie Detaily