[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily konania o námietkach
Konanie o námietkach
K 8
Právoplatný
19.3.2012 12:18:38
595 - Detaily
Namietané rozhodnutie
R 96 - Detaily
R_KON
1
application/pdf GYNOFLOR_Rozhodnutie_02164-OKCLP-2012-MZ792.pdf
15.3.2012 20:00:00
Rozhodnutie o námietkach
R 511 - Detaily
R_KON
2
application/pdf Rozhodnutie o namietkach_02164-OKCLP-2012-N9.pdf
15.4.2012 20:00:00

Naspäť

Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
Zoznam námietok
ID námietky ATC ŠÚKL- kód lieku Namietajúci Konanie začaté od Skontrolované Kaucia Akcia
N 9 G01AX14 45605 VIVAX Pharmaceuticals, s.r.o. 19.3.2012 Nie Detaily