[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily konania o námietkach
Konanie o námietkach
K 697
Právoplatný
19.2.2024 11:56:33
28452 - Detaily
Namietané rozhodnutie
R 8822 - Detaily
R_A1N
1
application/pdf S14496-2024-OddKCL-28452_Hemlibra_verejná verzia.pdf
15.2.2024 20:00:00
Rozhodnutie o námietkach
R 8854 - Detaily
R_A1N
2
application/pdf Rozhodnutie č. K697_N2133.pdf
15.3.2024 20:00:00

Naspäť

Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Odborné odporúčanie pre min... Odporúčanie z KR 7.3.2024 Podpis PharmDr. Juraj Valuška
Zoznam námietok
ID námietky ATC ŠÚKL- kód lieku Namietajúci Konanie začaté od Skontrolované Kaucia Akcia
N 2133 B02BX06 7247C Roche Registration GmbH. 23.2.2024 Nie Detaily