[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily konania o námietkach
Konanie o námietkach
K 696
Právoplatný
15.1.2024 20:52:23
31230 - Detaily
Namietané rozhodnutie
R 8782 - Detaily
R_KON
1
application/pdf S13031-2024-OddKCL-31230.pdf
15.1.2024 20:00:00
Rozhodnutie o námietkach
R 8805 - Detaily
R_KON
2
application/pdf Rozhodnutie č. K696_N1129 .pdf
15.2.2024 20:00:00

Naspäť

Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Odborné odporúčanie pre min... Odporúčanie z KR 13.2.2024 Podpis PharmDr. Juraj Valuška
Zoznam námietok
ID námietky ATC ŠÚKL- kód lieku Namietajúci Konanie začaté od Skontrolované Kaucia Akcia
N 1129 L04AX07 9681A, 9682A Biogen Netherlands B.V. 23.1.2024 Nie Detaily