[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily konania o námietkach
Konanie o námietkach
K 694
Právoplatný
18.12.2023 10:39:27
29943 - Detaily
Namietané rozhodnutie
R 8710 - Detaily
R_A1E
1
application/pdf S27443-2023-OddKCL-29943.pdf
15.12.2023 20:00:00
Rozhodnutie o námietkach
R 8779 - Detaily
R_A1E
2
application/pdf Vyjadrenie k námietke č. K694_N1127.pdf
15.1.2024 20:00:00

Naspäť

Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Odborne odporucanie K694_N1... Odporúčanie z KR 11.1.2024 Podpis PharmDr. Juraj Valuška
Zoznam námietok
ID námietky ATC ŠÚKL- kód lieku Namietajúci Konanie začaté od Skontrolované Kaucia Akcia
N 1127 L04AX07 4511E Biogen Netherlands B.V. 22.12.2023 Nie Detaily