[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily konania o námietkach
Konanie o námietkach
K 690
Právoplatný
22.11.2023 10:16:17
25938 - Detaily
Namietané rozhodnutie
R 8660 - Detaily
R_A1N
1
application/pdf S26123-2023-OddKCL_25938_A1N_Rybelsus.pdf
15.11.2023 20:00:00
Rozhodnutie o námietkach
R 8736 - Detaily
R_A1N
2
application/pdf Rozhodnutie č. K690_N1123.pdf
15.12.2023 20:00:00

Naspäť

Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Odborne odporucanie pre min... Odporúčanie z KR 13.12.2023 Podpis PharmDr. Juraj Valuška
Zoznam námietok
ID námietky ATC ŠÚKL- kód lieku Namietajúci Konanie začaté od Skontrolované Kaucia Akcia
N 1123 A10BJ06 4671D Novo Nordisk A/S 22.11.2023 Nie Detaily