[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily konania o námietkach
Konanie o námietkach
K 689
Právoplatný
16.11.2023 12:08:25
27047 - Detaily
Namietané rozhodnutie
R 8663 - Detaily
R_ZM
1
application/pdf S26123-2023-OddKCL-27047_ZM_Lynparza.pdf
15.11.2023 20:00:00
Rozhodnutie o námietkach
R 8735 - Detaily
R_ZM
2
application/pdf Rozhodnutie č. K689_N1122.pdf
15.12.2023 20:00:00

Naspäť

Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Odborne odporucanie pre min... Odporúčanie z KR 13.12.2023 Podpis PharmDr. Juraj Valuška
Zoznam námietok
ID námietky ATC ŠÚKL- kód lieku Namietajúci Konanie začaté od Skontrolované Kaucia Akcia
N 1122 L01XK01 8296C AstraZeneca AB 22.11.2023 Nie Detaily