[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily konania o námietkach
Konanie o námietkach
K 688
Právoplatný
16.11.2023 12:05:54
27278 - Detaily
Namietané rozhodnutie
R 8661 - Detaily
R_ZM
1
application/pdf S23656-2023-OddKCL-27278_ZM Tagrisso.pdf
15.11.2023 20:00:00
Rozhodnutie o námietkach
R 8734 - Detaily
R_ZM
2
application/pdf Rozhodnutie č. K688_N1121.pdf
15.12.2023 20:00:00

Naspäť

Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Odborne odporucanie pre min... Odporúčanie z KR 13.12.2023 Podpis PharmDr. Juraj Valuška
Zoznam námietok
ID námietky ATC ŠÚKL- kód lieku Namietajúci Konanie začaté od Skontrolované Kaucia Akcia
N 1121 L01EB04 8020B AstraZeneca AB 22.11.2023 Nie Detaily