[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily konania o námietkach
Konanie o námietkach
K 686
Právoplatný
20.10.2023 15:07:23
26978 - Detaily
Namietané rozhodnutie
R 8601 - Detaily
R_A1N
1
application/pdf S25224-2023-OddKCL-26978.pdf
15.10.2023 20:00:00
Rozhodnutie o námietkach
R 8686 - Detaily
R_A1N
2
application/pdf Rozhodnutie č. K686_N1119.pdf
15.11.2023 20:00:00

Naspäť

Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Odborne odporucanie pre min... Odporúčanie z KR 14.11.2023 Podpis PharmDr. Juraj Valuška
Zoznam námietok
ID námietky ATC ŠÚKL- kód lieku Namietajúci Konanie začaté od Skontrolované Kaucia Akcia
N 1119 M09AX09 4601D DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s. 20.10.2023 Nie Detaily