[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily konania o námietkach
Konanie o námietkach
K 663
Právoplatný
19.7.2023 20:10:08
27600 - Detaily
Namietané rozhodnutie
R 8448 - Detaily
R_ZM
1
application/pdf 21301-2023-OddKCL-27600.pdf
15.7.2023 20:00:00
Rozhodnutie o námietkach
R 8526 - Detaily
R_ZM
2
application/pdf Rozhodnutie č K663_N1094.pdf
15.8.2023 20:00:00

Naspäť

Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Odborne odporucanie K663_N1... Odporúčanie z KR 15.8.2023 Podpis PharmDr. Juraj Valuška
Zoznam námietok
ID námietky ATC ŠÚKL- kód lieku Namietajúci Konanie začaté od Skontrolované Kaucia Akcia
N 1094 R07AX02 9770C Vertex Pharmaceuticals ( Ireland ) Limited 21.7.2023 Nie Detaily