[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily konania o námietkach
Konanie o námietkach
K 662
Právoplatný
19.7.2023 20:09:31
27601 - Detaily
Namietané rozhodnutie
R 8445 - Detaily
R_A1N
1
application/pdf 21301-2023-OddKCL-27601.pdf
15.7.2023 20:00:00
Rozhodnutie o námietkach
R 8525 - Detaily
R_A1N
2
application/pdf Rozhodnutie č K662_N1093.pdf
15.8.2023 20:00:00

Naspäť

Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Odborne odporucanie K662_N1... Odporúčanie z KR 15.8.2023 Podpis PharmDr. Juraj Valuška
Zoznam námietok
ID námietky ATC ŠÚKL- kód lieku Namietajúci Konanie začaté od Skontrolované Kaucia Akcia
N 1093 R07AX32 9628D Vertex Pharmaceuticals ( Ireland ) Limited 21.7.2023 Nie Detaily