[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily konania o námietkach
Konanie o námietkach
K 660
Právoplatný
18.7.2023 18:29:28
27207 - Detaily
Namietané rozhodnutie
R 8466 - Detaily
R_ZM
1
application/pdf S21301-2023-OddKCL-27207_Keytruda.pdf
15.7.2023 20:00:00
Rozhodnutie o námietkach
R 8523 - Detaily
R_ZM
2
application/pdf Rozhodnutie č K660_N1091.pdf
15.8.2023 20:00:00

Naspäť

Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Odborne odporucanie K660_N1... Odporúčanie z KR 15.8.2023 Podpis PharmDr. Juraj Valuška
Zoznam námietok
ID námietky ATC ŠÚKL- kód lieku Namietajúci Konanie začaté od Skontrolované Kaucia Akcia
N 1091 L01FF02 0975C Merck Sharp & Dohme B.V. 22.7.2023 Nie Detaily